WAAROM

De visie van Given Value is christenen wereldwijd te verenigen om, als eenheid in alle verscheidenheid, het Koninkrijk van God zichtbaar te maken in deze wereld door heel praktisch het financieren van en investeren in community opbouw, het realiseren van business projecten, sociale projecten en een combinatie hiervan.

De missie van Given Value is het Koninkrijk van God zichtbaar maken in deze wereld; door mensen te zien, te laten zijn en te faciliteren om tot bloei te komen. ​

De grondslag van Given Value is de Bijbel, het onfeilbare, geïnspireerde Woord van God. In de Heilige Schrift openbaart God Zijn scheppend en verlossend handelen in Jezus Christus vanaf het begin van de wereld tot aan de voleinding. De Bijbel spreekt met absoluut gezag, zowel waar hij handelt over het heil, als waar hij spreekt over de kosmos, de natuur, de geschiedenis het heden en over de toekomst.