OVER ONS

Given Value wil goed nieuws brengen in mensenlevens door mensen te zien, te laten zijn en te faciliteren om tot bloei te komen. Wij hebben een boodschap:

”Je doet ertoe, bent belangrijk, want we geloven dat jij bent geschapen naar Gods beeld. Hij heeft je bedacht en bedoeld. Geniet daarvan en laten we samen ontdekken hoe jij tot bloei komt.”

Given Value wil mensen zien, laten zijn en faciliteren om tot bloei te komen, ongeacht hun achtergrond of overtuiging of keuzes, omdat Gods liefde voor mensen begint bij een vrije keuze. Given Value wil christenen wereldwijd verenigen, vanuit een verlangen naar de eenheid van het volk van God, om samen krachtig en kwetsbaar te investeren in de wereld om ons heen.