HOE

BUSINESS EN SOCIAL BUSINESS PROJECTS

Given Value staat midden in de samenleving. Wij nemen deel aan de samenleving en investeren in de samenleving in businessprojecten en social businessprojecten. Deze investeringen zijn gericht op ontwikkelingen die relevant zijn in de samenleving en in de levens van mensen. Bij voorkeur willen we investeren op plekken of in omstandigheden waar impulsen nodig zijn, zodat mensen en hun omgeving tot bloei komen. Investeringen in business kenmerken zich door een focus op economische ‘return on investment’.

 

Om echt verschil te maken is in bepaalde situaties nodig om een afgewogen verhouding te maken tussen sociale en economische return on investment, dit noemen we ‘social business’. Bij een investeringsbeslissing maken we de afweging naar wat nodig is in het kader van onze missie: het koninkrijk van God zichtbaar maken door mensen te zien, te laten zijn en te faciliteren om tot bloei te komen.

SOCIAL PROJECTS

Given Value ziet mensen in hun omstandigheden. In outreach ligt de focus op sociale return on investment, door te investeren in de mensen en hun omstandigheden. De opbloei van mensen, de verandering van hun situatie en omgeving heeft alle aandacht en zorg. Onderdeel van deze zorg kan zijn dat mensen medeverantwoordelijk gemaakt worden voor de ontwikkeling. Deze projecten noemen we ‘social projects’. Projecten kunnen op termijn van social project door ontwikkelen tot een social businessproject of een businessproject. Per project wordt bepaald wat nodig is om recht te doen aan onze missie.